Tietosuojaseloste

1.Rekisterin pitäjä
Yritys valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.
Yrityksen tiedot:

Raskasvaraosa Oy
Jännekuja 6, 01740 Vantaa
040 7200 257

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Juha Mäkelä
Jännekuja 6, 01740 Vantaa
040 7200 257
juha.makela@raskasvaraosa.fi

3. Rekisterin nimi:
Verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimuksen tuottaminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja verkkokauppatoimitukset.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Mitä tietoja keräämme?
Keräämme seuraavia tietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä raskaankalustonverkkokauppa.fi – sivustolta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastiedot luovutetaan ainoastaan asiakkaan valitsemalle jälleenmyyjälle verkkokauppaostoksen toimittamista varten. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Asiakasrekisteri on suojattu salasanalla. Pääsy rekisteriin on vain valituilla henkilöillä.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

9. Asiakkaan oikeudet:
Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Sinulla on myöskin oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan. Sinulla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen juha.makela@raskasvaraosa.fi.
Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:
Oikeutetun edun varmennuksen aikana
Virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana
Sinulla on myöskin oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopiot henkilötiedoista, joita olemme keränneet. Olemalla yhteydessä rekisterinhaltijaan, voit saada kopion tai tehdä muutoksia omiin tietoihisi. Rekisterinhaltijan yhteystiedot löytyvät ylempää.

10. Tietoturva
Verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

11. Evästeet
Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä.
Evästeet mahdollistavat Google Analyticsin seurannan. Näiden tietojen avulla pyrimme parantamaan verkkosivustoamme ja kohdentamaan markkinointia onnistuneemmin.
Evästeet voi ottaa pois käytöstä oman selaimesi asetuksista, jolloin käyntiäsi verkkosivustollamme ei voi seurata.